Petr Kůrka

Studie zastínění, oslunění, denního osvětlení,

projekty rodinných domů

Kdo jsme

PETR KŮRKA

Po vystudování stavební fakulty na ČVUT v Praze jsem od roku 2002 pracoval jako stavební projektant v přední projektové firmě Pardubicka - PPP spol. s r. o. Zde jsem se podílel na dokumentaci pestré škály objektů - zejména bytové a občanské výstavby.

V roce 2011 jsem si zřídil živnost a spolupracoval jsem s pražskými projektovými kancelářemi na projektech bytových domů převážně pro renomovaného developera Finep a. s.

Během roku 2014 jsem se rozhodl nejen věnovat se projektování, ale především se specializovat na řešení oslunění a denního osvětlení budov.

Od roku 2015 působím rovněž jako odhadce nemovitostí a inspektor nemovitostí.

V roce 2016 se ke mně pracovně připojila moje manželka a vytvořili jsem malou rodinnou projektovou kancelář nedaleko centra Pardubic

Jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků ( č. 0701352). 

MONIKA KŮRKOVÁ

Po vystudování stavební fakulty na ČVUT v Praze pracovala od roku 2001 jako stavební projektant v nadnárodní firmě Tractebel Engineering a.s. (dříve Cheming a.s.) v Pardubicích. Zde se podílela na dokumentaci převážně průmyslových staveb.

V roce 2016 se rozhodla podpořit vybudování naší společné rodinné projektové kanceláře a od této doby pracujeme výhradně společně.

Ing. Petr Kůrka - KŮRKA PROJEKT | kancelář: S. K. Neumanna 1220, Pardubice | IČ: 88027040 | +420 728 884 090 | kurka@kurka-projekt.cz | O cookies