Denní osvětlení, oslunění

Oslunění, proslunění

  • výpočet oslunění obytných budov, proslunění bytů dle ČSN 73 4301, ČSN EN 17037+A1
  • optimalizace polohy a rozměrů oken z hlediska proslunění bytů
  • stanovení vlivu stavby na stávající zástavbu a pozemky dle ČSN 73 4301, ČSN EN 17037+A1 – studie zastínění

Denní osvětlení

  • výpočet denního osvětlení obytných místnost dle ČSN 73 0580-2
  • výpočet denního osvětlení školských zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., ČSN 73 0580-3
  • výpočet denního osvětlení pobytových místností a trvalých pracovišť (administrativní objekty, průmyslové objekty, obchody, kanceláře) dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN 73 0580-1, 4 
  • optimalizace polohy a rozměrů oken, světlíků a světlovodů z hlediska denního osvětlení
  • stanovení vlivu stavby na stávající zástavbu a pozemky dle ČSN 73 0580-1 – studie zastínění

Vše jsme schopni zpracovat v podrobnosti od hmotové studie až po stavební povolení. Zvláště u výstavby většího rozsahu, více objektů či návrhů objektů ve stávající zástavbě je vhodné podchytit parametry oslunění i denního osvětlení již v rané fázi projektu. Obsahu jednotlivých projektových stupňů je samozřejmě přizpůsobena podrobnost výpočtového modelu i prováděných výpočtů.

Škála našich zpracovávaných projektů je široká – od rodinných domů přes školská zařízení a průmyslové či administrativní objekty až po rozsáhlé rezidenční soubory.

Reference
 

Obytné budovy  

budova

obytná budova​​ obrázek ​​ obrázek​​
Administrativní a obchodní objekty budovy​​ admin​​ admin​​

admin

Průmyslové objekty

prum

prum

prum

prum

Školy

Image

Image

Image

Image

Zastínění stávajících budov

Image

Image

Image

Image

Oslunění pozemků

Image

Image

Image

Image


Kontaktní informace

Ing. Petr Kůrka - KŮRKA PROJEKT
kancelář: S. K. Neumanna 1220 (u Anenského podjezdu)
Pardubice
530 02
Česká republika

IČ: 88027040
DIČ: CZ7702112495

mail_outline kurka@kurka-projekt.cz

Osvětlení, projektování, oceňování, přejímky bytů
+420 728 884 090
kurka@kurka-projekt.cz


Kontaktujte mě